Skip to content

Over Tonius

Tonius wil een internet platform bieden dat startende ondernemers  faciliteert die een steuntje in de rug nodig hebben. Daar willen we de volgende dingen mee bereiken:

  • minder beroep op bijstand
  • meer en succesvollere ondernemers
  • betere ondersteuning aan zelfstandigen met bijstand
  • bruikbare informatie
  • nieuwe en meer informatie proces
  • monitoring en benchemark
  • input voor beleid en procesverbetering
  • connectivity maar ook collectivity voor kleine zelfstandigen
  • samenwerken van private- en publieke partijen