Dit is Tonius

Tonius doet met plezier zijn werk:

 • Verschillende klussen
 • Op verschillende plekken

Zelf een inkomen genereren

Tonius wil startende ondernemers ondersteunen om zélf aan het werk te zijn en zélf een inkomen te genereren. Deze groep is vaak prima in staat om losse opdrachten uit te voeren.

Tegelijk is het voor veel startende ondernemers lastig om zich als ZZP-er te vestigen. De regelgeving is te complex en het proces van eigen ondernemerschap te ingewikkeld.

Dit is Tonius - onderweg

Een platform voor startende ondernemers

Tonius wil een internet platform bieden dat startende ondernemers  faciliteert die een steuntje in de rug nodig hebben. Daar willen we de volgende dingen mee bereiken:

 • minder beroep op bijstand
 • meer en succesvollere ondernemers
 • betere ondersteuning aan zelfstandigen met bijstand
 • bruikbare informatie
 • nieuwe en meer informatie proces
 • monitoring en benchemark
 • input voor beleid en procesverbetering
 • connectivity maar ook collectivity voor kleine zelfstandigen
 • samenwerken van private- en publieke partijen