ANBI Gegevens

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Antonius Social Enterprise i.o.

RSIN/ Fiscaalnummer 860541368

LET OP: per 8 mei 2023 is de ANBI status ingetrokken geworden

 

Contactgegevens

 • Telefoon: 0619191415
 • Email: afwelmers@gmail.com
 • Website: www.tonius.nl

 

Doelstelling

 • Het bevorderen van participatie aan de samenleving en aan de arbeidsmarkt door flexibele arbeidskrachten en kleine zelfstandige ondernemers.
 • het bevorderen van de kennis en begripsvorming door ondernemers en hun afnemers, alsmede het optreden als belangenbehartiger van deelnemers aan de arbeidsmarkt.

 

Actueel beleidsplan

Actueel beleidsplan samenvatting

Het actuele beleidsplan van Tonius kijkt nu één jaar vooruit. In 2020 willen we een begin maken met het realiseren van de doelstelling: bevorderen van participatie van kleine zelfstandige ondernemers.

Wij willen dit doel realiseren door:

 • Het koppelen van kleine zelfstandige ondernemers aan maatjes.
 • Het aangaan van samenwerkingen met organisaties als: sociale cooperaties, maatjes organisaties, gemeenten.
 • Het aanbieden van diensten via één platform aan te bieden. Diensten waaraan wij werken zijn: het bieden van relevante informatie, bedrijfsadministratie, facturatie, e-marketing.

 

Verslaglegging

Eind 2019 is Stichting Antonius Social Enterprise opgericht. De eerste verslaglegging zal plaatsvinden in 2021 over gezamenlijk boekjaar 2019/2020.

 

Bestuur

 • Voorzitter: dhr. G van Dijk
 • Penningmeester: dhr. M.P. van der Stouwe
 • Secretaris: dhr. A.F. Welmers

Beloning

 • Onkostenvergoeding bestuur: nee
 • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
 • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd

Jaarverslagen

Standaardformulieren publicatieplicht