Werken in koffieshop

Missie

Ieder heeft het recht trots te zijn op wie hij is en wat hij doet. Ieder heeft het recht zich zelfstandig te vestigen en te voorzien in zijn eigen inkomen.

Tonius zorgt ervoor dat elke inwoner van Nederland de mogelijkheid heeft als ondernemer in zijn eigen inkomen te voorzien. Daarvoor ondersteunen we (startende) ondernemers met afstand tot de arbeidsmarkt. Tonius is een internetplatform dat het succes en welzijn van deze ondernemers centraal stelt.

Resultaat

Een online marktplatform waar allerlei verschillende diensten worden aangeboden. Van pizza-catering tot houten tuinmeubels, van schilderwerken tot interieurverzorging.

Geleverd door ondernemers die stad- of dorpsgenoten zijn, maar langdurig buiten het reguliere arbeidsproces stonden of moeite hebben om een start te maken als ondernemer. Deze marktplaats voorziet in aansluiting, ondersteuning en gemeenschap voor alle deelnemers.

Het resultaat dat ons voor ogen staat is om de waarde-ketens van zowel de ondernemer met bijstandsuitkering, als ook de waarde-keten “bijstandsuitkeringen managen” te integreren en zo meer waarde voor alle stakeholders te genereren. Deze integratie verbetert de bestaande resultaten (verhoogt waarde) maar levert ook nieuwe resultaten! Denk bijvoorbeeld aan proces informatie die voorhanden komt over welke type ondernemers succesvoller zijn gedifferentieerd naar begeleidingsaanpak of wijk. Of een vergelijk maken tussen steden of provincies onderling.

Onze visie

Wij zien twee ontwikkelingen in de arbeidsmarkt: Toenemende flexibiliteit en een groep die aan de kant staat.

Het huidige kabinet gaat uit van “Een samenleving waarin iedereen mee kan doen ongeacht talenten of beperkingen.” De werkelijkheid is echter voor velen nog heel anders. Er staan in Nederland echter nog steeds mensen aan de kant. Mannen en vrouwen met een bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheids-uitkering.

Volgens een artikel in het FD van 13-11-2017 is voor deze mensen een inclusieve arbeidsmarkt dé weg naar participatie, werk en inkomen. Cijfers van het CBS laten zien dat van die 1 miljoen mensen 400 duizend mensen een bijstandsuitkering ontvangen. Uit eigen rondvraag bij gemeenten is duidelijk dat circa 2% van personen met bijstand aan het ondernemen is of dit zouden willen. Deze groep heeft Tonius op het oog. Platformbedrijf Tonius wil als sociale onderneming, deze groep maximaal ondersteunen door hun zakelijke belangen even hoog te achten als de eigen belangen.

Afhankelijk van ontwikkelingen in regelgeving en technologie, zullen platformbedrijven een groot deel van de ‘flexbranche’ overnemen. Taxi, schoonmaker of maaltijd nodig? Met één klik zijn ze besteld. De arbeidskrachten die voor de platformbedrijven werken zijn nu vaak nog uitzendkrachten, maar hun werkzaamheden lenen zich goed voor een digitaal ‘werkplatform’ van waaruit ze als zelfstandige kunnen werken.

Veel van de zelfstandigen die nu flexibel werken vinden het vaak lastig om in het oerwoud van regelgeving hun weg te vinden. Liever richten ze zich op hun eigenlijke werk zonder al te veel met administratie, financiën en wetgeving bezig te moeten zijn. Dat maakt deze groep kwetsbaar.  Deze groep wil Tonius ondersteunen door administratie en promotie eenvoudig te maken en door maatjes die met advies en coaching ondernemers helpen van hun onderneming een succes te maken.

TONIUS wil naast die genoemde broodnodige inclusieve arbeidsmarkt, ‘inclusief ondernemerschap’ aanjagen.